ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2020 - ELLINOMATHEIA EXAMS 2020

February 22, 2020 12:30 PM

Location: Polymenakion Cultural Centre - Toronto
Start Time: 12:30 PM
Description:

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 2020
Το Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας της Ελληνικής Κοινότητας Τορόντο πληροφορεί κάθε
ενδιαφερόμενο ότι οι εγγραφές για τις εξετάσεις της Ελληνομάθειας θα γίνουν από 1 Φεβρουαρίου
2020 μέχρι και τις 22 Μαρτίου 2020.  Μετά τις 22 Μαρτίου, οι αιτήσεις δε θα γίνονται δεκτές. Οι
εξετάσεις θα πραγματοποιηθούν στις 18, 19 και 20 Μαΐου 2020 στο Πολυμενάκειο Πολιτιστικό
Κέντρο (30 Thorncliffe Park Dr.). Oι υποψήφιοι θα διαγωνιστούν μόνο τη μία ημέρα των εξετάσεων.

ELLINOMATHEIA EXAMS 2020

 The GCT Ellinomatheia Examination Centre wishes to inform all interested candidates that registrations for the Ellinomatheia exams will take place from February 1, 2020 to March 22, 2020. Registrations submitted after March 22 will not be accepted. The examinations will take place on May 18 to May 20, 2020, at the Polymenakion Cultural Centre (30 Thorncliffe Park Dr.). Each candidate will complete the requirements of the examination in one evening, as the duration of the exams, depending on the level of proficiency, ranges from 3 to 5 hours. 
  For More information Click HereMember Price: $0.00
Non-Member Price: $0.00

Receive news, updates and events
notifications in your inbox.